ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 แสดงความคิดเห็น

ตามที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้ส่งงานอาจารย์มาแล้วนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมอย่างมากที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหาร โดยจะนำไปสร้างบล็อกรายวิชาที่สอนและบล็อกโรงเรียนดังที่กล่าวในกิจกรรมที่ 4 ผลดี ของการใช้งานบล็อกคือได้ความรู้เพิ่มเติม ได้ชิ้นงานนวัตกรรมการสอนใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีพร้อม ผลเสีย อาจทำให้เกิดภาระงานมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์สามารถสั่งงานผ่านบล็อกได้เลย และนักศึกษาบางท่านอาจไม่ค่อยมีเวลาเช็คงานผ่านบล็อกทำให้การส่งงานล่าช้าไปบ้างในบางครั้ง......แต่ก็มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้เรื่องบล็อกดีคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

my photo