ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำสถานที่ทำงาน (โรงเรียนวัดกะเปียด)

My school on PhotoPeach

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

my photo